Hromadění manter za oběti v Japonsku
03 dubna, 2011

V souvislosti s nedávnými přírodními pohromami a neštěstím v Japonsku žádá J.S. 17. Gyalwa Karmapa všechny příznivce Dharmy, aby věnovali svoji praxi, prosby a zásluhy pro oběti tohoto neštěstí. Zejména nás prosí, abychom nashromáždili co nejvíc manter Om Mani Padme Hum.

Na základě této žádosti jsme připravili program meditačních sezení, kde budeme společně mantry hromadit:

Každý čtvrtek od 19:30 – meditace na Čenreziga (Avalokitéšvaru) s recitováním mantry Om Mani Padme Hum

a každou třetí sobotu v měsíci od 17:00 – meditace na Čenreziga, meditace klidného spočívání + studium knihy Path to Awakening.

V případě zájmu o další informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

Zde je text dopisu v češtině:

Drazí přátelé Dharmy,
s hlubokým zármutkem a upřimným žalem sleduji vývoj událostí týkajících se katastrofálního zemětřesení v Japonsku. Tato tragédie již stála tisíce lidí život a nespočet osob je dosud nezvěstných, nemluvě o těch, kteří ztratili samotný základ svého bytí. Následky této katastrofy jsou zatím nevyčíslitelné. Kromě poskytnutí materiální pomoci, my, jakožto praktikující Dharmy, můžeme podpořit oběti tohoto neštěstí věnováním naší praxe, proseb a zásluh pro jejich užitek. Proto rozšiřuji své modlitby a přání jak na zesnulé, tak i na pozůstalé a prosím vás, abyste učinili totéž.
Obzvlášť bych vás chtěl požádat, abyste se zaměřili na šestislabičnou mantru Čenreziga a nashromáždili za oběti pohromy co největší počet těchto manter.
S přáními,
Karmapa Trinlay Thaje Dordže