Hostující Rinpočheové

Centra Bodhi Path zakládá Šamar Rinpočhe a přímo na ně dohlíží. Vedou je rezidentní a hostující učitelé linie Karma Kagyu. Bodhi Path navštěvuje celá řada laických i mnišských učitelů z celého světa, včetně Asie, Evropy a severní Ameriky.

Khenčhen Rinpočhe
Gyaltrul Rinpočhe

Šerab Gyaltsen Rinpočhe
Sabčhu Rinpočhe
Džigme Rinpočhe
Šangpa Rinpočhe
Trinlay Tulku Rinpočhe
Khenpo Tsültrim Gyamtso (Khenpo Mriti)

Khenčhen Rinpočhe

Khenchen RinpocheCtihodný Khenčhen Trinley Paljor Rinpočhe se narodil v Tibetu v roce 1930 a je jedním z hlavních držitelů linie školy Kagju tibetského buddhismu. Khenčen znamená Velký Khenpo (učitel) linie.

Khenčhen Rinpočhe získal kompletní transmisi učení Karma Kagju od 16. Karmapy a k tomu hlavní učení ze školy Sakjapa tibetského buddhismu. Je retreatovým mistrem (Druponla). Retreat, který trvá tři roky, tři měsíce a tři dny je tradiční buddhistická praxe, která vede k rychlým pokrokům. Khenčhen Rinpočhe toto ústraní absolvoval třikrát. Do roku 1959 byl retreatovým mistrem Šesti jóg Naropy v hlavním klášteře Kagju  v Tibetu.

V roce 1972 jmenoval 16. Karmapa Khenčhen Rinpočheho osobním učitelem 4. Trungram Gyaltrul Rinpočheho. Od té doby spolu oba úzce spolupracují. V roce 1999 mu 17. Karmapa Thaje Dordže udělil titul Khenčhen (Velký Khenpo) Rinpočhe a jmenoval ho nejvyšším opatem klášterního řádu školy Kagjupa.

listek

Gyaltrul Rinpočhe oficiální webová stránka

Gyaltrul Rinpočhe

Mezi buddhistickými mistry a učenci je Trungram Gyalturl Rinpočhe známý jako emanace velkého jogína Milarepy a je jedním z nejvyšších lamů linie Kagju v současnosti.  Jeho narození do rodiny Šerpy v Nepálu v roce 1968 doprovázelo mnoho příznivých znamení. 16. Karmapa Rinpočheho rozpoznal, když mu bylo 18 měsíců a předpověděl, že 4. Trungram Gyaltrul Rinpočhe bude zdrojem velkého užitku pro cítící bytosti.

Gyaltrul Rinpočhe studoval v klášteře v Rumteku a v Nalandském Institutu pro vyšší buddhistická studia v Sikkimu po dobu sedmnácti let a dosáhl tradičního stupně ačarja v roce 1990 s nejlepším hodnocením. Zde také obdržel mnoho transmisí a učení od velkých mistrů jako byl 16. Karmapa, Dilgo Khyentse Rinpočhe a Lama Gendün Rinpočhe. Od konce 90 let trávil Rinpočhe většinu svého času studiem a výzkumem a v roce 2004 dokončil stupeň PhD na Harvardu v indo-tibetských studiích.

Kromě učení v různých částech světa a dohledu nad aktivitami své mezinárodní organizace (United Trungram Buddhist Fellowship) pracuje v současné době Rinpočhe na ustavení tradičního tříletého retreatového centra ve státě New York v USA. V souvislosti s tím je dalším velkým Rinpočheho projektem klášter v místě narození Buddhy  – Lumbini Udyana Mahachaitya. To je součástí rozvojového projektu Lumbini pod záštitou OSN.

listek

Šerab Gyaltsen Rinpočhe

Maniwa Šerab Gyaltsen Rinpočhe, vysoce respektovaný lama linie Kagjü, je „Maniwou“, což je titul, náležící mistrům meditační praxe Čenrezig, kteří nashromáždili miliardu manter Om Mani Peme Hung. Rinpočhe byl rozpoznán 16. Karmapou, Randžung Rigpä Dordžem. Jako výjimečně nadaný student, zvládl Šerab Gyaltsen Rinpočhe všechny aspekty tradičních buddhistických studií včetně súter a tanter, rituálů a hudby, věd, umění a komponování.

Od té doby, co absolvoval tříleté ústraní pod vedením Bokar Rinpočheho, podporuje Šerab Gyaltsen Rinpočhe aktivitu linie Kagju svým neúnavným odhodláním praktikovat, předávat transmise a vést studenty. Mezi mnohými aktivitami je také mistrem retreatového centra na tříletá ústraní v Nepálu. Dal vybudovat a spravuje klášter se stovkou mnišek západně od Káthmándú a pokračuje se stavbou kláštera pro mnichy východně od hlavního města.

Rinpočhe vede několikrát ročně tisíce praktikujících ve společné praxi Ňungnä a Čenreziga ve svém klášteře Ňešang v Káthmándú. Během posledních 25 let bylo takto nashromážděno víc než dvacet miliard manter Čenreziga.

Styl učení Rinpočheho je hluboký, přímý a přístupný. Jeho učení, okořeněná praktickými radami, příběhy a vřelým humorem, zanechávají trvalý dojem v každém, kdo má to štěstí je slyšet.

listek

Sabčhu Rinpočhe oficiální webová stránka

Sabchu Rinpoche5. Dilyag Sabčhu Rinpočhe byl v dětství rozpoznán 14. Künzig Šamar Rinpočhem a svůj duchovní trénink započal pod vedením významných reinkarnovaných učitelů ve věku pěti let. První roky strávil ve Sri Karma Raja Maha Vihar, klášteře Karma Kagju ve Swayambhu v Nepálu. V deseti letech začal studovat pokročilou buddhistickou filosofii a tradiční meditační praxe pod vedením vysoce realizovaných učitelů ze všech 4 škol tibetského buddhismu. V sedmnácti nastoupil na tradiční tříletý retreat v Pharpingu, blízko jeskyně, v níž dosáhl osvícení velký mistr Padmasambhava. Zde Rinpočhe přijal všechny ústní transmise a zmocnění linie Karma Kagju pod vedením lamy Šerab Gyaltsen Rinpočheho. V současné době učí Sabčhu Rinpočhe buddhismus především v Asii a v USA.

3. Sabčhu Rinpočhe působil jako zástupce 16. Karmapy ve Swayambhu po mnoho let až do své smrti. Na začátku osmdesátých let rozpoznal 16. Karmapa syna z tibetské rodiny žijící v blízkosti Boudhanath jako 4. Sabčhu Rinpočheho a propůjčil mu jméno Karma Ngedon Thinlay Pal Zangpo. Když však byly chlapci dva roky, přišlo neštěstí a musel být hospitalizován. Aby uklidnil svou sestru, která byla nešťastná z jeho vážného stavu, ujistil ji, že se brzy znovu zrodí. Krátce nato zemřel.

Naštěstí v roce 1983 otěhotněla stejná matka znovu. Ještě v lůně bylo dítě Šamarem Rinpočhem rozpoznáno jako reinkarnace 4. Sabčhu Rinpočheho. Když byly 5. Sabčhu Rinpočhemu tři roky, objevilo se příznivé znamení, když se svou rodinou navštívil klášter ve Swayambhu. Chlapec ukázal na dům vlastněný klášterem a k úžasu všech pronesl: „Tady jsem dřív bydlel.“ Během jiné návštěvy ukázal na černobílou thangku čisté země Buddhy Amitábhy a řekl: „Tady jsem předtím byl. Pak se objevil muž v černé barvě. Když se mě dotkl, ztratil jsem vědomí a zemřel. Po smrti jsem viděl Guru Padmasambhavu, který na mě lil vodu.“ Jeden z mnichů, kteří naslouchali, se zeptal, co se stalo potom. Chlapec odvážně odvětil: „To je všechno. A teď jsem tady!“ Všichni přítomní byli ohromeni chlapcovým chováním a přesvědčeni, že je reinkarnací zesnulého 4. Sabčhu Rinpočheho.

listek

Džigme Rinpočhe oficiální webová stránka

Džigme Rinpočhe

Jigme Rinpočhe se narodil ve východním Tibetu a vyrůstal a byl vzděláván mezi nejlepšími učiteli linie Kagjü. V roce 1974 určil J.S. 16. Karmapa jako své hlavní evropské sídlo Dhagpo Kagyu Ling ve Francii a Jigme Rinpočheho pověřil jako svého zástupce. „V osobě Jigme Rinpočheho vám zanechávám své srdce,“ řekl Karmapa při příležitosti jeho jmenování. V tomto duchu dnes Jigme Rinpočhe pokračuje ve své aktivitě v Evropě, cestuje, vyučuje v centrech a inspiruje všechny, kteří s ním přijdou do kontaktu. Na základě jeho přednášek bylo vydáno mnoho inspirujících knih, vhodných pro začátečníky i pokročilé praktikující,  například Emoce, 6 páramit, Architekt vlastního života nebo Slovníček buddhistických pojmů. Některé z těchto knih jsou již dostupné v češtině a slovenštině.

listek

Šangpa Rinpočhe oficiální webová stránka

shangpa rinpoche

2. Šangpa Rinpočhe zahájil svůj klášterní život v jedenácti letech po oficiální intronizaci Jeho Svatostí 16. Gyalwa Karmapou, Randžung Rigpe Dordžem.  Život mladého Šangpy Rinpočheho byl naplněn intenzivním studiem původních buddhistických rituálů a textů.  Studoval na Tibetském Vyšším institutu buddhistických studií ve Varanasí v Indii. Získal nejdůležitější zmocnění a klíčová učení od mnoha velkých mistrů – mezi jeho učiteli byli: J.S.16. Gyalwa Karmapa, J.S. Šamar Rinpočhe, Urgyen Tulku Rinpočhe, Trulshig Rinpočhe, Chogye Tri Rinpočhe, Tenga Rinpočhe, Khunu Rinpočhe, Khenpo Richen,  zesnulý Dupsing Rinpočhe, Choje Lama Šerab Gyaltsen Rinpočhe a mnoho dalších.

V roce 1976, ve věku 19 let, ztratil Šangpa svého nejbližšího učitele, Ctihodného Dupsing Rinpočheho, zakladatele a opata kláštera Jangchub Choeling v Pokhaře. 16. Gyalwa Karmapa pověřil Šangpu Rinpočheho, aby  pokračoval jako opat kláštera. Tato událost vyznačila Rinpočheho pokračování v ušlechtilém úsilí jeho zesnulého učitele. Šangpa Rinpočhe se ve svých neustávajících snahách prospět všem cítícím bytostem ujmul také mnoha dalších projektů na jiných místech. Některé z nich jsou pokračováním jeho snah z předchozího života, zatímco jiné zahájil během současné inkarnace.

Jeho neúnavné úsilí se odráží také v Nepálu. Jako opat Buddhistického institutu Vikramašíla naplnil svou vizi vytvořit institut vyššího vzdělání v buddhistických studiích pro členy sanghy v Pokhaře. 1. Šangpa Rinpočhe strávil mnoho let učením v království Mustang. V Muktinath byl s pomocí krále Mustangu a oddaných žáků z předchozí inkarnace založen ženský klášter Tharpa Choeling. Díky svému hlubokému závazku vzdělávání mnišek otevřel pro ně v roce 2005 Buddhistický institut. Nedávno také započal s rekonstrukcí Stúpy osvícení v Mustangu. Klášter Drubgyud Choeling v Lumbini byl dokončen v roce 2001. Pro podporu praxe Dharmy Šangpa Rinpočhe sponzoroval v  roce 2003 první Dharma Kemp v klášteře, kterého se zúčastnilo bezmála 200 praktikujících z různých prestižních buddhistických institutů z celého světa. V roce 2004 dokončil Rinpočhe Kagju institut pro buddhistická studia v Kirtipuru – první školu v Nepálu v tradici Karma Kagju, kde mohou laičtí praktikující z celého světa studovat a praktikovat meditaci na retreatech pod vedením slavných vzdělaných mistrů Kagju. Přes nedávné sociální nepokoje v Nepálu je institut silně oddán předávání buddhistických učení všem, kteří ho s upřímným srdcem hledají.

listek

Trinlay Tulku Rinpočhe

trinleTrinlay Tulku Rinpočhe se narodil ve Švýcarsku v roce 1975 francouzsko-americkým rodičům. Ve věku třinácti měsíců byl 16. Karmapou a Kalu Rinpočhem rozpoznán jako reinkarnace významného buddhistického učitele. Následující rok započal Rinpočhe tradiční výcvik tulku pod vedením Kalu Rinpočheho v Indii. Během svého duchovního studia získal Trinlay Rinpočhe mnoho transmisí a buddhistických instrukcí od vysoce kvalifikovaných učitelů.

Trinlay Rinpočhe pokračoval ve svých buddhistických studiích v Evropě a souběžně se věnoval běžnému západnímu vzdělání. Ve studiích mimo jiné pokračoval na pařížské Sorbonně, na Škole orientálních jazyků a v KIBI. Trinlay Rinpočhe, mluvící plynně anglicky, francouzsky a tibetsky, je charizmatickým mluvčím, který učí v buddhistických centrech a na univerzitách po celém světě.

listek

Khenpo Tsültrim Gyamtso (Khenpo Mriti)

Khenpo Mriti vstoupil do kláštera v osmi letech. Pod vedením Šangpa Rinpočheho zde zahájil své studium základů buddhismu a jeho rituálů. Ve věku 14 let obdržel iniciace, čtená zmocnění a instrukce od lamy Kunkjab Rinpočheho (retreatového mistra v Tibetu), načež sám strávil čas v ústraní. V sedmnácti letech se začal věnovat logice a studiím filosofie, učil se také tibetskou gramatiku a historii. O devět let později obdržel od Šamara rinpočheho titul Khenpo. Dále prohluboval své znalosti s profesorem Sempa Dordžem a Khenpo Čödrak Rinpočhem. Ve stejné době také začal vyučovat na institutu Šri Diwakar v Kalimpongu, v Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (K.I.B.I.) v Dillí a v různých klášterech linie Karma Kagju. V současnosti je tajemníkem pro vyšší učení této linie. Kromě jiného vede také publikační projekty v Kalimpongu a má na starosti uznání K.I.B.I. jako univerzity na mezinárodní úrovni.