Základní praxe

Sestavil Šamar Rinpočhe jako program studia a praxe v centrech Bodhi Path

Jádrem praxe center Bodhi Path je Sedmibodový výcvik mysli (tib.: Lodžong).

Základem pro Výcvik mysli je meditace klidného spočívání (tib.: šinä, sanskrt: šamatha), která pomáhá rozvíjet vnitřní klid, stabilitu a soustředění. S uklidněním mysli se otevírá možnost praktikovat meditaci vhledu (tib.: lhaktong, sanskrt: vipassana), jejíž pomocí analyzujeme skutečnou podstatu mysli.

Díky praxi klidného spočívání a meditace vhledu postupně odstraňujeme závoje nevědomosti a zmatku, které nám brání zakoušet jasnost a klid mysli v ní přirozeně přítomné.

© Buddhistická centra Bodhi Path