Krátký rozhovor s lamou Ješe Drolmou
11 června, 2012

V roce 2012 navštívila lama Ješe Drolma poprvé centrum Bodhi Path v Praze a na přednášku zajela i do Brna. Při té příležitosti nám zodpověděla i několik otázek…

Buddhismus už praktikujete více než 25 let. Co to pro Vás znamená?
To se asi nedá říct pár slovy, ale v zásadě to znamená, že prostřednictvím buddhismu můžeme změnit kvalitu našeho života. Nezměníme náš život, ale změníme jeho kvalitu. Buddhismus nám pomáhá tím, že – zaprvé jeho prostřednictvím zklidníme naši mysl a – zadruhé je nám díky tomu jasnější, jak je vše vzájemně propojené. Toto porozumění krok za krokem (například za pomoci meditace) narůstá a zlepšuje kvalitu našeho života. A kvalita znamená všechno – jsou to emoce, zacházení se složitými situacemi apod.

Změnil se Váš pohled na buddhismus v průběhu těchto let?
Praktikováním buddhismu člověk stále hlouběji rozumí tomu, jak cenná ta učení opravdu jsou. Když začínáme, máme už určitou představu, která je hezká a velmi užitečná. Ale když delší dobu praktikujeme, získáme hlubší pochopení toho, jak je buddhismus opravdu cenný.

Je meditace pro buddhismus zásadní?
Ano (směje se), meditace je NUTNOST, protože pochopení je výsledkem meditace, jejím prostřednictvím přichází.

Co je to bdělost a jak ji můžeme využít v běžném životě?
Bdělost znamená být přítomný v každém okamžiku, ať děláme cokoliv. Když jste v každém okamžiku přítomní, je to tak prospěšné!  Jste si vědomí toho, jak jdete, jak mluvíte, kam dáváte klíče, jaký je výraz vašeho obličeje – jestli se třeba tváříte mile nebo agresivně. Prostupuje to celý život.

Existují nějaké buddhistické metody na překonání strachu?
Buddhistický trénink postupně sníží množství našeho strachu, a to na základě rostoucího porozumění. Je to výsledek praxe a hlubšího pochopení.

Měli bychom se v buddhistické praxi soustředit na sebe nebo na ostatní?
Buddha říkal, že jeho učení má dvojí užitek. A co to znamená? Užitek pro sebe a užitek pro ostatní. Musíme začít a pracovat na sobě, abychom porozuměli sobě a ostatním. Až porozumíme, přirozeně budeme přinášet užitek ostatním

Mohu buddhistické metody používat, i když nevěřím na karmu nebo reinkarnaci?
Ano, buddhistické metody požívat můžeme. Porozumět správně karmě není ani tak jednoduché, ale je to možné. Celá buddhistická praxe je postupná, krok za krokem budeme více a více chápat, co tyto pojmy znamenají. I když v ně zatím nevěříme, můžeme praktikovat a pak krůček po krůčku získávat pochopení a důvěru v tyto dvě věci.