Lama Jampa Thaye v Praze 7.–9. října 2022
23 srpna, 2022

(English text below)

V říjnu skvělý Lama Jampa Thaye zahájí v Praze nový cyklus učení ke stěžejnímu tématu namše / ješe – rozlišení vědomí a prvotní moudrosti.

„Šástra rozlišující vědomí a prvotní moudrost“ je významné dílo buddhistické filozofie a praxe, jehož autorem je známý buddhistický mistr, 3. Karmapa Rangdžung Dordže (1284-1339). Je to jeden ze základních textů tradice Kagjü. Vynikající výklad Lamy Jampy nám zprostředkuje přístup k hlubšímu porozumění tomuto textu.

Kde? Hotel Golf, Plzeňská 103, Praha
Kdy? Pátek 7.10. 19:30-21:30, sobota 8.10. 10:00-12:00 a 15:00-17:00, neděle 9.10. 10:00-12:00 a 15:00-17:00
Jazyk kurzu: anglicky s překladem do češtiny

Doporučený příspěvek: celý kurz 2100 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path 1750 Kč, členové plus mají kurz zdarma), jedna přednáška 500 Kč (zlevněná 420 Kč)..
Nepříznivá finanční situace ale není překážkou účasti na kurzu – v případě potřeby nás kontaktujte.

Na přání Lamy Jampy nebude kurz přenášený online. Nahrávka bude přístupná účastníkům na vyžádání.

Budeme se řídit příslušnými covidovými opatřeními v době konání kurzu. O případných požadavcích na prokázání se negativním testem atp. budeme registrované účastníky informovat. Včasnou registrací nám také usnadníte organizaci.

N

Registrujte se zde

Lama Jampa Thaye je učenec a mistr meditace, vzdělaný v tradicích Sakya i Karma Kagyü. Lamou ho jmenovali jeho dva hlavní učitelé Karma Thinley Rinpočhe a HH Sakya Trizin, a vyučuje od roku 1988. Již v roce 1974 byl J.S. 16. Gyalwou Karmapou jmenován členem Karma Kagyu Trust ve Velké Británii. Již mnoho let je jedním z učitelů Mezinárodního buddhistického institutu Karmapy (KIBI) v Novém Dillí. Šamar Rinpočhe ho osobně požádal, aby také učil pro centra Bodhi Path.

 

Lama Jampa Thaye in Prague 7th-9th October 2022

In October, the great Lama Jampa Thaye will launch a new series of teachings in Prague on the central theme of Namshe / Yeshe – the distinction between consciousness and primordial wisdom.

‘The Shastra Distinguishing Consciousness and Primordial Wisdom’ is an important work of Buddhist philosophy and practice written by the renowned Buddhist master, the 3rd Karmapa Rangjung Dorje (1284-1339). It is one of the core texts of the Kagyu Tradition. Lama Jampa Thaye’s excellent explanations will grant us access to this text about Namshe and Yeshe, for us to gain a deeper understanding.

Where? Hotel Golf, Plzeňská 103, Prague
When? Friday 7th October 19:30-21:30; Saturday 8th October 10:00-12:00 and 15:00-17:00; Sunday 9th October 10:00-12:00 and 15:00-17:00
Language: English with translation into Czech

Recommended contribution: full course 85 € (70 € for students, pensioners and Bodhi Path members), single lecture 20 € (17 € discounted).
Financial limits should not turn you from attending the course – please contact us if necessary.

Following the wish of Lama Jampa we will not stream the course online. Recordings will be available to attendees upon request.

We will follow the relevant covid measures at the time of the course. We will inform registered participants of any requirements for proof of a negative test etc. Registering early will also make the organisation easier for us.

N

Registration

Lama Jampa Thaye is a scholar and meditation master, educated in the Sakya as well as in the Karma Kagyü Tradition. He was appointed as a Lama by his two main teachers Karma Thinley Rinpoche and HH Sakya Trizin and has been teaching since 1988. Already in 1974 he was appointed as a member of the Karma Kagyu Trust in UK by HH, the 16. Gyalwa Karmapa. For many years now he is one of the teachers at the Karmapa International Buddhist Institute in New-Delhi. Shamar Rinpoche had asked him personally to also give teachings in Bodhi Path centers.