Přidejte se ke studiu „Ozdobného klenotu osvobození“
10 února, 2023

Od 14. února 2023 zahajujeme dlouhodobý online studijní program Gampopova mistrovského díla „Ozdobný klenot osvobození“. Program bude vyučován evropskými instruktory Bodhi Path anglicky.

Kromě meditační praxe je pro rozvoj na budhistické stezce zásadní i studium a integrace nabytých znalostí do běžného života. Právě na tyto aspekty se program zaměřuje. Gampopův „Ozdobný klenot osvobození“ je komplexní text popisující celou cestu k probuzení a důrazně nám ho ke studiu doporučoval i Šamar Rinpočhe. Text bude prezentován přístupnou formou, v malých úsecích, s následnou možností reflexe a debaty.

Program se bude konat každé druhé úterý v měsíci počínaje 14. únorem 2023, vždy od 19:30, online (přes Zoom), a je otevřen všem zcela zdarma.

Registrovat se můžete pod tímto odkazem.