Připojte se ke studijnímu programu Abhidharmy s Khenpem Rigzinem
21 února, 2024

Během novoroční návštěvy našeho centra se Khenpo Rigzin rozhodl zásadním způsobem podpořit naše studijní úsilí a přislíbil nám důkladné a úplné vysvětlení základního pojednání Abhidharmy Brána znalostí (Khenjuk) od Miphama Rinpočheho.

Studijní program bude sestávat z pravidelných učení Khenpa, která se budou konat až dvakrát měsíčně, a návazných studijních skupin, ve kterých budeme společně pracovat na integraci nabytých znalostí.

První přednáška curricula s Khenpem proběhne v neděli 17 . 3. 2024 od 15:30 hodin.

Další učení budou probíhat obvykle v neděli, od 15:30, ale čas se může měnit dle aktuálních časových zón, kde se bude Khenpo zrovna nacházet. Studijní skupiny budou vždy v neděli, kdy Khenpo učit nebude, od 19:00. Budou organizovány dle metodologie Džigme Rinpočheho. Vše bude probíhat online a k dispozici budou nahrávky a transkripty učení, i nahrávky studijních skupin.

Učení budou tibetsky s překladem do češtiny.

Doporučený příspěvek je 200 Kč za jedno učení Khenpa, členové Bodhi Path budou mít program zdarma. Studijní skupiny budou bezplatné. Nepříznivá finanční situace není překážkou účasti na programu – v případě potřeby nás kontaktujte.

Proč se zapojit do tohoto studijního programu?

Šamar Rinpočhe v nás nenechal stín pochybností, že bychom opravdových výsledků buddhistické praxe dosáhli jinak než kombinací meditační praxe a systematického studia. Co konkrétně studovat i praktikovat Rinpočhe jasně předestřel v jeho curriculu pro studium i praxi. Brána znalostí pak obsahuje většinu témat specifikovaných curriculem pro studium. Pod vedením Khenpa Rigzina budeme mít jedinečnou možnost tato učení opravdu pochopit a integrovat do naší meditační praxe.

Případné dotazy nám napište na prague@bodhipath.org.

 

Khenpo Rigzin se narodil v Tibetu, v rodišti 16. Karmapy. Titul khenpo obdržel po intenzivních studiích v Dzongsar institutu v Indii, což je jedna z nejvýznamnějších univerzit tibetského buddhismu. Šamar Rinpočhe ho poté pozval, aby se stal jedním z hlavních učitelů ve Šri Diwakar akademii v Kalimpongu. Tam je mimo jiné zodpovědný za vzdělávání nových učitelů. K tomu mu na přání 17. Karmapy od roku 2015 přibylo vedení Tilopova institutu, kde se stará o vzdělávání dětí z velmi chudého prostředí.
Khenpo je proslulý nejen svými hlubokými znalostmi, ale i moderním pedagogickým stylem tolik vyhovujícím naší západní mysli.