Překlady

V současné době bychom rádi sestavili překladatelskou skupinku, máte-li tedy zkušenosti s překlady z angličtiny, zajímáte se o buddhistické texty, volný čas a zájem pomoci, napište nám :)

Aktuálně pracujeme na následujících překladech:
Kniha Path to Awakening Šamara Rinpočheho (komentář k praxi Lodžong),
vybrané texty od Jigme Rinpočheho
a krátké články Šamara Rinpočheho o meditaci a základních pojmech buddhistické praxe.
Mezi již dokončené překlady patří především texty praxí: Přání Samantabhadry, 35 Buddhů, Čenrezig a Amitábha.

Hledání nových prostor

Meditační místnost Renchen-UlmV průběhu následujícího roku bychom na základě přání Šamara Rinpočheho rádi našli v Praze nové centrum, které by poskytovalo reprezentativní prostor jak pro přednášky i ubytování významných učitelů, tak pro pravidelné meditace, a které by mělo i ubytovací kapacity pro trvalé bydlení stálých členů centra a hosty. Pokud byste měli zájem přispět na nové centrum, můžete svůj příspěvek poslat na účet občanského sdružení BODHI PATH Česká republika s variabilním symbolem 111:

2900200947/2010 Fio banka
Variabilní symbol: 111
Poznámka: Příspěvek na nové centrum

Přispět můžete také přes internet prostřednictvím služby PayPal (bez nutnosti registrace):