Buddhistické jednání a etika

Sestavil Šamar Rinpočhe

Buddhistické jednání a etika, se základem v bdělosti, vytvářejí základ cesty k probuzení. Poskytují vodítko pro porozumění, jaké motivy a činy pomáhají rozvoji na cestě, a které ne. Centra Bodhi Path učí správnému jednání a etice na základě určitých kapitol v knize Ozdobný klenot osvobození od Gampopy, s důrazem na následující témata:

1. Kapitola 1: Buddhovská podstata
Pochopení našeho základního lidského práva: potenciálu uvědomit si osvícenou podstatu naší mysli

2. Kapitola 2: Základ pro duchovní cestu
Pochopení cenné lidské existence, která nám umožňuje vydat se na duchovní cestu k probuzení

3. Kapitola 3: Podmínky nutné pro duchovní pokrok
Pochopení důležitosti duchovního učitele

4. Kapitola 6: Karma a její výsledek
Pochopení 10 ctnostných a 10 nectnostných činů

5. Kapitoly 9-11: Bódhičitta a slib bódhisattvy

6. Kapitoly 12-17: Šest vše-překračujících kvalit (páramit)
Prozkoumání kvalit štědrosti, etického jednání, trpělivosti, nadšeného úsilí, meditační koncentrace a moudrosti.

7. Kapitoly 20-21: Buddhovství, stav probuzení
Pochopení Buddhovství jako uskutečnění, stavu probuzení a prozkoumání šíře Buddhovských aktivit.