Individuálně vybrané praxe

Sestavil Šamar Rinpočhe

Tyto praxe mohou být s pomocí kořenového učitele vybrány pro jednotlivce na základě jejich kvalit a schopností.

1. Praxe Avalokitéšvary (Čenrezig)
2. Praxe Buddhy Amitábhy
Vyžaduje transmisi linie a zmocnění.
3. Praxe Karma Kagju Mahámudry
Praxe linie.
4. Kagju Mahámudra
Stupně praxe ve vztahu k požehnání z krátké prosby k Vadžradharovi a držitelům linie.
Praxe linie
5. Nejvyšší praxe k osvícení
Praxe linie

 

© Buddhistická centra Bodhi Path