Knihy v prodeji

V současné době je možné v centru Bodhi Path zakoupit tyto knihy:

Shamar Rinpoche: Boundless Awakening

boundless-awakeningBoundless Awakening je kapesní knížka o meditaci jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Základní přínos pro praktikující je bezprostřední zlepšení podmínek v denním životě. Praxe meditace pomáhá mysli být klidnější, stabilnější a uvolněnější. Tak přestaneme obvyklým trablům dávat tolik důležitosti. Prostřednictvím meditace se mysl postupně učí být nezávislá na externích podmínkách a okolnostech. Mysl je poté schopná objevit vlastní stabilitu a klid a díky tomu budeme v životě prožívat méně utrpení. Shamar Rinpoche: Boundless Awakening2013. Cena 175 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.  

Lama Jigme Rinpoche: A Path of Wisdom


Path of Wisdom JigmelaTato kniha nabízí jednoduchý a přitom přímý náhled na buddhistickou cestu podle tibetského buddhismu, tradice Karma Kagyu. Buddhisté i nebuddhisté v této knize najdou užitečné tipy a rady, které je možné použít v každodenních situacích. Bez ezoterického slovníku tibetského buddhismu zde najdete praktický přístup k životu, díky kterému můžeme rozvinout pochopení a vhled ve směru k sobě i ostatním.  

Lama Jigme Rinpoche: A Path of Wisdom2012. Cena 425 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.  

Shamar Rinpoche: The King of Prayers
Prani SamantabhadryA Commentary on The Noble King of Prayers of Excellent Conduct By Shamar Rinpoche. 
Text „Přání Samantabhadry“ s podrobným komentářem Šamara Rinpočheho.

Shamar Rinpoche: The King of Prayers2011. Cena 120 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.

Shamar Rinpoche: Creating a Transparent Democracy

Transparent democracy - obálka

Obecně se soudí, že demokracie, ač není dokonalá, je stále nejlepší formou vládnutí, kterou člověk vytvořil. I přes veškeré přínosy zůstává však prostor pro zlepšení. Tato kniha je pokusem Šamara rinpočheho popsat a odstranit nedostatky demokracie. Nutností pro sociální spravedlnost je decentralizace a účast na rozhodováních. Lidé musí být politicky vzděláváni. Je nerealistické očekávat, že nevzdělaní a špatně informovaní lidé mohou racionálně a v úplnosti rozumět politickým a ekonomickým problémům. Demokracie bez zodpovědnosti také málo znamená – všichni, kteří mají v rukou politickou moc, by měli nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Shamar Rinpoche: Creating a Transparent Democracy, 2011. Cena 150 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.  

Shamar Rinpoche: A Golden Swan in Turbulent Waters

Golden Swan Shamar RinpocheV nové knize “A Golden Swan in Turbulent Waters”  (Zlatá labuť v bouřlivých vodách) popisuje Šamar rinpočhe život, dílo a dobu 10. Karmapy. Desátý Karmapa Choying Dorje (1604-1674) byl velký bódhisattva a umělec, který žil v Tibetu v době dramatických změn – mongolské invaze, převahy a mocného pátého Dalajlamy. Přesto jeho život z velké části unikl pozornosti moderních učenců.
V knize přestavuje Šamar rinpočhe čtenářům desátého Karmapu prostřednictvím překladů jeho autobiografických spisů a textů jeho životopisu z 18. století. Nechybí ani historický přehled Tibetu od 13. do 17. století. 288 stran knihy je plných map a dalších materiálů, včetně dvaceti plnobarevných ilustrací Karmapových děl a míst z jeho života. Některá díla jsou zveřejněna poprvé.
Shamar Rinpoche: A Golden Swan in Turbulent Waters, 2012. Cena 625 Kč (+případně poštovné), k zakoupení zatím pouze v angličtině v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.

Shamar Rinpoche: The Path to Awakening

V knize „The Path to Awakening“ (Cesta k probuzení) podává Šamar Rinpočhe obsáhlý a srozumitelný výklad k Sedmibodovému tréninku mysli Čekawy Ješe Dordžeho. Tato praxe, známá také jako Lodžong, je nejdůležitější praxí center Bodhi Path. Vzhledem k tomu, že je společná všem hlavním školám tibetského buddhismu, pomáha Šamarpovi naplňovat jeho vizi „rime“ center, tedy center, která jsou nesektářská ve smyslu lpění na konkrétní linii tibetského buddhismu. Šamarpův přímý styl a hloubka učení činí z této knihy opravdový klenot mezi současnou buddhistickou literaturou. Citát z knihy: „Trénink mysli, neboli Lodžong, je komplexní praxe, která je vhodná pro jakýkoli typ žáka. Zahrnuje úplně celou cestu a nezávisí na zkušenostech, ani na příslušnosti k buddhistické škole. Pokud je pečlivě uveden do praxe, stačí na to, aby vás provedl celou cestou až k probuzení.“
Shamar Rinpoche: The Path to Awakening, 2009. Cena 360 Kč (+případně poštovné), k zakoupení zatím pouze v angličtině v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.

Džigme Rinpočhe: 6 dokonalostí mysle

Jaké vlastnosti je třeba rozvíjet na cestě k osvícení? Na cestě bódhisattvy je to především 6 dokonalostí mysli – tzv. 6 páramit: štědrost, etika, trpělivost, úsilí, meditace a moudrost. Co to v praxi znamená a jakým způsobem je možné je kultivovat, popisuje poutavým a srozumitelným způsobem učitel tibetského buddhismu Džigme Rinpočhe. Knihu vydalo ve slovenštině centrum Bodhi Path Košice.
Džigme Rinpočhe: 6 dokonalostí mysle, 2009. Cena 180 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.

Džigme Rinpočhe: Emócie

kniha_emocieDžigme Rinpočhe pomáhá čtenářům nahlédnout do příčin vzniku emocí. Právě ty vytvářejí napětí, které potom přenášíme na své okolí. Autor zároveň prostřednictvím příkladů každodenních situací nabízí návody, jak sami sobě pomoci. Vysvětluje, že řešení problémů se nacházejí v našem nitru a ne – jak se obvykle domníváme – mimo nás. Neocenitelné rady v této knížce se tak stávají průvodci na naší cestě k větší spokojenosti a duševní pohodě. Knihu vydalo ve slovenštině centrum Bodhi Path Košice.
Džigme Rinpočhe: Emócie, 2008. Vyprodáno.

Otec Robert Le Gall a lama Džigme Rinpočhe: Mnich a lama.

Působivý dialog křesťanského učence a učitele tibetského buddhismu, v němž dojde na vysvětlení základních premis obou náboženství a překvapivé souznění mnicha i lamy v řadě pojmů a oblastí. Knihu vydalo nakladatelství Volvox Globator.
Mnich a lama. Rozhovory s Frédéricem Lenoirem, 2005. Cena 290 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v centru Bodhi Path nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook).

Text praxe 35 Buddhů

Text denní praxe 35 Buddhů „Moudrost, zásluhy a očištění prostřednictvím praxe 35 Buddhů“, sestavený 14. Šamarem rinpočhem, právě vychází v češtině. Šamar rinpočhe v úvodu k tomuto textu říká: „Buddha Šákjamuni předal Sútru 35 Buddhů jako nejúčinnější a nejvhodnější metodu očišťování negativit a hromadění zásluh. Tato praxe byla velmi rozšířená v buddhistické Indii, zvláště v době, kdy tam vzkvétala učení mahájány a vadžrajány, cesty bódhisattvy. Mnozí buddhisté — jogíni tantrických linií, učenci z univerzity v Nálandě, mniši a mnišky i domácí praktikující — si ze všech početných súter a tanter v mahájáně vybrali tuto sútru jako svou úvodní nebo denní praxi. Skutečně i velký tibetský mistr Marpa Lhodrakpa a mnozí z jeho vrstevníků si ji zvolili jako přípravnou praxi před tím, než se zaměřili na pokročilé praxe vadžrajány. Sútra 35 Buddhů, nazývaná také Denní přiznání ve třech částech nebo Árja Triskandha Sútra, je zvláště aktuální také pro dnešní praktikující. Buddha samotný ji učil ve Šrávastí; patří do druhého cyklu nauk. Je to čistá, autentická a nesektářská transmise, na žádné úrovni neposkvrněná kontroverzí či předpojatostí. Jako prostředek velkého požehnání je vhodná pro začátečníky stejně jako pro pokročilé praktikující. (…) Stejně jako všechny negativní činy zanechávají v proudu mysli negativní otisky, které zabraňují pozitivní karmě dozrát a posilují iluzi samsáry, zásluhy získané touto praxí blokují dozrávání negativní karmy a uvádějí nás pevně na cestu k osvobození.“
Moudrost, zásluhy a očištění prostřednictvím praxe 35 Buddhů, 2011. Cena 340 Kč (+příp. poštovné), k zakoupení v našem centru nebo na dobírku (kontaktujte nás přes e-mail nebo Facebook). Pro členy Bodhi Path Praha 10% sleva.