Meditace

Sestavil Šamar Rinpočhe jako program studia a praxe v centrech Bodhi Path

Prostřednictvím meditace učíme naši mysl  spočívat v klidném a jasném stavu a díky tomu jsme schopni si uvědomit klidnou podstatu a vnitřní moudrost mysli. Základní příručkou pro meditaci v centrech Bodhi Path je kniha The Path to Awakening (Cesta k probuzení) – komentář k Sedmi bodům Výcviku mysli (tib. Lodžong), který sepsal současný Šamar Rinpočhe, Mipham Čhökji Lodrö.

Studium meditace v Bodhi Path zdůrazňuje následující témata:

Základy

Čtyři myšlenky, které obracejí mysl k osvícení:
Drahocenný lidský život, pomíjivost, karma a nedostatky samsáry

Útočiště a kvality Třech klenotů: Buddhy, Dharmy a Sanghy
Podle sútry „Připomenutí si kvalit Třech klenotů a komentáře k této sútře od Taranathy

Cvičení se v praxi klidného spočívání (tibetsky: šinä, sanskrt: šamatha)
Podle knihy Path to Awakening

Absolutní a relativní bódhičitta (aspekty moudrosti a soucitu osvícené mysli)

Cvičení se v praxi meditace vhledu (tibetsky: lhaktong, sanskrt: vipassana)
Meditace na nezrozenou podstatu mysli podle knihy Path to Awakening

Cvičení se v meditaci dávání a braní (tibetsky: tonglen)
Sjednocení relativní a absolutní bódhičitty podle knihy Path to Awakening

Další body Výcviku mysli

Proměna nesnází v cestu probuzení
Cvičení se v plném zapojení výcviku mysli do vlastního života
Měření úrovně výcviku mysli
Závazky výcviku mysli
Rady pro výcvik mysli