Lama Jampa Thaye v Praze 24.-26. listopadu 2017

24. – 26. listopadu 2017 navštíví Prahu uznávaný učitel linií Karma Kagyu a Sakya tibetského buddhismu – Lama Jampa Thaye. Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny.

Téma: Úvod do buddhovské podstaty

Buddha říkal, že všechny cítící bytosti mohou dosáhnout osvícení, protože mají buddhovskou podstatu. To je základní čistota mysli, kterou můžeme odhalit prostřednictvím praxe cesty moudrosti a soucitu. Během tohoto víkendového kurzu vysvětlí lama Jampat Thaye vlastnosti a kvality buddhovské podstaty a jak ji můžeme díky meditaci rozpoznat podle systému „velké střední cesty“.

Plánovaný program:
pátek 24.11. 19:00
sobota 25.11. 10:00-12:00 a 14:00-16:00
neděle 26.11. 10:00-12:00 a 14:00-16:00

Doporučený příspěvek: Celý kurz 1400 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha 1150 Kč)
Jednotlivé přednášky – každá z pěti částí: 300 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha 240 Kč), kurz je ale samozřejmě lepší absolvovat celý.

 

Další informace budeme zveřejňovat postupně

Lama Jampa Thaye in Prague 24th – 26th November 2017

Lama Jampa Thaye, respected teacher of Karma Kagyu and Sakya lineages of tibetan buddhismu, is going to visit Prague on 24th – 26th November 2017

Topic: Introduction to Buddha Nature

According to Buddha, all sentient beings can attain enlightenment because they possess the Buddha-nature. This is itself the primordial purity of mind, uncovered when we practise the path of wisdom and compassion.

In this brief course Lama Jampa Thaye will explain the qualities of Buddha-nature and how we recognise it through meditation according to the system of ‚The Great Middle Way‘.

Language: course will be in English with Czech translation

——————————————

More info will be published gradually.