Online kurz s Tenzingem Wangpem: Uvedení na cestu k probuzení
10 ledna, 2021

Srdečně vás zveme na online víkendový kurz s Ačarjou Tenzingem Wangpem 13. a 14. února. Již po šesté bude Tenzing pokračovat ve výkladu slavné Bodhičarjávatáry – Uvedení na cestu k probuzení. Tentokrát probereme vrcholnou, devátou kapitolu věnující se dokonalé moudrosti! Účast na předchozích kurzech není nutná.

Tenzing Wangpo je známý svou dovednou prezentací dharmy velmi přístupným, praktickým způsobem. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poodkrýt, čemu se v buddhismu říká moudrost!

Bodhičarjávatára, neboli Uvedení na cestu k probuzení, je slavné dílo indického mistra Šántidévy, které bylo sepsáno jako praktická příručka pro rozvíjení soucitu a milující laskavosti v každodenním životě. Šántidévův pohled inspiruje miliony praktikujících už déle než milénium, a zůstává zcela relevantní i v dnešní době.

Kurz proběhne o víkendu 13. – 14. února 2021, vždy v 10-12 a 15-17 hodin. Přednášky budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Doporučený příspěvek za celý kurz je 1000 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha 800 Kč). „Členové plus“ mají kurz zdarma. Jednotlivé přednášky stojí 250 Kč (200 Kč zvýhodněná cena), kurz je ale samozřejmě lepší absolvovat celý. Nedostatek financí není účasti na kurzu překážkou, v případě potřeby nás kontaktujte!

N

Registrujte se zde

Tenzing Wangpo se narodil v roce 1990 do buddhistické rodiny v Indii. Ve věku sedmi let byl přijat do kláštera, kde studoval rituály a texty Dharmy tradičního tibetského buddhismu. Ve dvanácti letech nastoupil na buddhistickou akademii Diwakar v Kalimpongu – zde se osm let věnoval studiu indo-tibetské buddhistické filosofie a literatury, angličtiny a hindštiny. Od té doby, kdy obdržel titul Áčárja, učenec v buddhistických studiích, předává nauky v Indii, v Evropě i ve Spojených Státech.

Tenzing Wangpo také působí v mnoha projektech Šamar Rinpočheho, jako je výstavba dívčí školy v Darjeelingu. Vyznačuje se svým úžasně vřelým, láskyplným a vtipným způsobem výuky a každoročně je mimořádně oblíbeným hostem v mezinárodních centrech Bodhi Path.

ONLINE COURSE WITH TENZING WANGPO: WAY OF THE BODHISATTVA

We cordially invite you to an online weekend course with Acharya Tenzing Wangpo. For the sixth time, Tenzing will continue to explain the famous Bodhicaryavatara – Way of the Bodhisattva. This time we will discuss the crowning, ninth chapter about the perfection of wisdom! Attendance at previous courses is not required.

 Tenzing Wangpo is renowned for his skillful presentation of dharma in a very accessible, practical way. Do not miss the unique opportunity to uncover what is meant by wisdom in Buddhism!

The course will take place at the weekend of 13 and 14 February 2021, both days from 10-12 and 15-17 o’clock. The teachings will be held in English with translation to Czech.

Recommended contribution for the whole course is €40 (€30 for students and pensioners). Individual teachings cost €10 (€7.5 reduced), though of course it is better to absolve the whole course. Lack of finances is not an obstacle for the participation – let us know if you need a special arrangement.

Bodhicaryavatara, or Way of The Bodhisattva, is the famous work of the Indian master Shantideva, written as a practical guide for developing compassion and loving kindness in daily life. Shantideva’s view has been inspiring millions of practitioners for over a millennium and remains entirely relevant also today.

N

You can register for the course here