Online kurz s Tenzingem Wangpem: Uvedení na cestu k probuzení 21.1.-22.1.2023
23 prosince, 2022

(English text below)

Milí přátelé, 21.-22. ledna nás čeká pokračování cyklu učení o Bodhičarjávatáře – Uvedení na cestu probuzení – s Ačárjou Tenzingem Wangpem. Navážeme v 8. kapitole věnující se meditaci a zahájíme výklad 9. kapitoly pojednávající o dokonalé moudrosti. Účast na předchozích kurzech není nutná. Bodhičarjávatára , neboli Uvedení na cestu k probuzení, je slavné dílo indického mistra Šántidévy, které bylo sepsáno jako praktická příručka pro rozvíjení soucitu a milující laskavosti v každodenním životě. Šántidévův pohled inspiruje miliony praktikujících už déle než milénium, a zůstává zcela relevantní i v dnešní době.

Kurz proběhne online o víkendu 21. – 22. ledna 2023, vždy v 10:00-11:30 a 14:00-15:30 hodin. Přednášky budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Doporučený příspěvek za celý kurz je 1000 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha 800 Kč). „Členové plus“ mají kurz zdarma. Jednotlivé přednášky stojí 250 Kč (200 Kč zvýhodněná cena), kurz je ale samozřejmě lepší absolvovat celý. Nedostatek financí není účasti na kurzu překážkou, v případě potřeby nás kontaktujte!

N

Registrace

Tenzing Wangpo se narodil v roce 1990 do buddhistické rodiny v Indii. Ve věku sedmi let byl přijat do kláštera, kde studoval rituály a texty Dharmy tradičního tibetského buddhismu. Ve dvanácti letech nastoupil na buddhistickou akademii Diwakar v Kalimpongu – zde se osm let věnoval studiu indo-tibetské buddhistické filosofie a literatury, angličtiny a hindštiny. Od té doby, kdy obdržel titul Áčárja, učenec v buddhistických studiích, předává nauky v Indii, v Evropě i ve Spojených Státech.

Tenzing Wangpo také působí v mnoha projektech Šamar Rinpočheho, jako je výstavba dívčí školy v Darjeelingu. Vyznačuje se svým úžasně vřelým, láskyplným a vtipným způsobem výuky a každoročně je mimořádně oblíbeným hostem v mezinárodních centrech Bodhi Path.

 

ONLINE COURSE WITH TENZING WANGPO: WAY OF THE BODHISATTVAS

Dear friends, we are pleased to announce that on January 21 and 22 we will continue the cycle of the teachings about Bodhicaryavatara – Way of Bodhisattvas – with Acharya Tenzing Wangpo. We will deal with the last part of the 8th chapter about meditation and begin the 9th chapter about perfect wisdom. Attendance at previous courses is not required.

The course will be held online on the weekend of 21 and 22 Januray 2023, both days 10:00-11:30 and 14-15:30 o’clock. The language of the teachings is English with translation to Czech. Recommended contribution for the whole course is €41 (€33 for students and pensioners). Single session €10 (€8 reduced), though of course it is better to absolve the whole course. Lack of finances is not an obstacle for the participation – let us know if you need a special arrangement.

Bodhicaryavatara, or Way of The Bodhisattva, is the famous work of the Indian master Shantideva, written as a practical guide for developing compassion and loving kindness in daily life. Shantideva’s view has been inspiring millions of practitioners for over a millennium and remains entirely relevant also today.

N

Registration