Nejvyšší praxe k osvícení

1. Studujte Sedmibodový výcvik mysli (lodžong) a intenzivně se v něm cvičte po dobu nejméně tří let.

2. Po prvním roce získejte tajné instrukce nejvyššího výcviku mysli (lodžongu) od kvalifikovaného učitele. Tyto instrukce jsou klíčem k proniknutí do prázdnoty (šújata) a je možné je získat pouze prostřednictvím ústního transmise. Zatímco Výcvik mysli patří obecně do linie Kadam, existuje v Kagju zvláštní tradice rozvinutá Gampopou (1079-1153), který spojil instrukce Kadampy s učením Mahámudry, předávané od časů velkého indického mahásiddhy Sarahy. Tato ústní transmise ke známá jako „Dvě spojené řeky“ (bka‚ phyag chu wo chig drey) a představuje výhradně Kagju tradici Výcviku mysli. Toto neobyčejné, nejvyšší učení není sepsáno v žádných textech (včetně textů Mahámudry, Madjámaky a Mahá Ati) a je možné se ho naučit pouze od kvalifikovaného mistra. Poté, co ho obdržíte, provádějte tuto praxi neustále.

3. Všichni členové Bodhi Path mohou v současnosti tuto ústní transmisi získat od Šamara Rinpočheho, který ji sám obdržel od 10. Pawo Rinpočheho, žáka 15. Karmapy.

Zpět na „Individuálně vybrané praxe